De Dr. Maria Montessorischool

Maria Montessori was een Italiaanse arts en hoogleraar in de antropologie die leefde van 1870 tot 1952. In opdracht van de regering stichtte zij in de sloppenwijken van Rome haar Casa dei Bambini: kinderopvanghuizen. Zij had een voor die tijd geheel nieuwe en zeer moderne aanpak van opvoeding en onderwijs. Zij ging uit van de volgende vragen: Hoe ontwikkelt een kind zich? Wat heeft het kind nodig in zijn ontwikkeling? De basisvisie van Montessori geldt nog steeds als basisvisie van onze school: bij alle lessen die we geven, methodes die wij kiezen, of werkvormen die wij inzetten, vragen we ons eerst als team af hoe we zoveel mogelijk vrijheid voor de kinderen in kunnen bouwen om zelfstandig de leerstof te verwerken, aangepast bij de individuele behoeftes van de leerlingen. We noemen dit ook wel adaptief onderwijs; elk kind krijgt zoveel mogelijk maatwerk geleverd.

Schoolgids

Alle informatie over onze school vindt u in onze jaarlijks geüpdate schoolgids. Door op onderstaande afbeelding te klikken kunt u door de gids bladeren. U kunt de gids hier ook downloaden en uitprinten.

Download schoolgids