SCHOOLGIDS

Nieuwe ouders vragen vaak hoe zij de beste keuze voor hun kind uit het gevarieerde aanbod basisscholen in de omgeving kunnen maken. Wij vertellen ze dan dat ze op hun gevoel moeten vertrouwen. Ouders weten vaak of een basisschool bij hen aansluit op het moment dat ze een voet over de drempel hebben gezet. Je voelt dan de sfeer, ziet de accenten die een school legt in de werkstukken van de leerlingen die overal hangen, je maakt dan kennis met de unieke leerlingpopulatie van de school en bemerkt de omgangsvormen van de leerlingen onderling en met de teamleden die op de school werkzaam zijn. Wij hopen daarom dat de informatie in deze schoolgids een aanleiding is om ook in werkelijkheid kennis te komen maken met onze school.