Missie en visie

Waarom

Wij creëren proactieve en betrokken bijdragers, geïnformeerde en bewuste burgers, gemotiveerde en verantwoordelijke individuen en competentiegerichte en zelfsturende leerlingen. Doelgerichtheid, groeicultuur, ambitie en kwaliteit zijn hierbij voorwaarde.

Hoe

Rijk en modern Montessorionderwijs waarbij de kwaliteiten van leerlingen zichtbaar worden en de leerlingen worden uitgedaagd deze actief te ontwikkelen. Leren is een breed concept waarbij alles met elkaar samenhangt; cognitief, sociaal, emotioneel, creatief en de attitude. Samen leren en ontwikkelen zijn diepgaande activiteiten die tijd en aandacht behoeven.

 

Wat

‘Een leven lang leren’, dat is wat wij uitdragen. Wij leven het leren voor, door zélf actief en openlijk bij te dragen aan ons eigen leerproces en zo ook aan dat van onze leerlingen. Professionaliteit, ontwikkeling, innovatie en kwaliteitszorg zijn voor ons belangrijke speerpunten.

– Samen leren en ontwikkelen – 

Kernwaarden en kompas

Modern Montessori:

gemotiveerde en verantwoordelijke individuen
De school heeft een zichtbare feedbackcultuur die steeds diepgaander wordt getraind. De feedbackcultuur richt zich op alle betrokken partijen binnen de school; teamleden, leerlingen en ouders. Montessorionderwijs is onderwijs op maat. Om dit passend onderwijs vorm te geven maken wij optimaal gebruik van ons vernieuwde gebouw en van coöperatieve werkvormen waarbij de leerlingen zoveel mogelijk autonomie krijgen in het leren.

Zichtbaar leren:

competentiegerichte en zelfsturende leerlingen
De leerlingen krijgen verdergaand inzicht in en regie over hun eigen ontwikkeling en leerproces. Leerlijnen en leerdoelen, die verwerkt worden in een inzichtelijk portfolio, zullen de leerkracht, de leerling en ouders houvast en kennis geven over de voortgang en ontwikkeling op school. Er is een stevige doorgaande lijn waarmee een ononderbroken ontwikkeling gerealiseerd wordt. Een vernieuwd, formatief en modern leerlingvolgsysteem draagt bij aan het monitoren van het leren. Hierbij wordt het leren middels hoofd, hart en handen met elkaar in verbinding gebracht.

Attitude:

proactieve en betrokken bijdragers
Wij bereiden de leerlingen voor op een toekomst met beroepen waarvan wij nu het bestaan nog niet kennen. Meer dan ooit zijn leerhouding, zelfkennis, ondernemerschap en zelfredzaamheid van belang. Wij leiden leerlingen op tot leiders. Door te modelen leren wij onze leerlingen gewoonten en gedrag aan die passen bij persoonlijk leiderschap. Deze zijn verbonden aan de onderwijsdoelen en bevorderen de professionele cultuur voor alle geledingen in de school.

Duurzaamheid:

geïnformeerde en bewuste burgers
Burgerschap vormt een belangrijk deel van het onderwijs. Wij geven leerlingen inzicht in de manier waarop zij deel hebben en deelnemen aan de maatschappij en die zo helpen vormgeven. Burgerschap komt tot uiting op het politiek, sociale, culturele en economische vlak.
Er is sprake van actief burgerschap; de bereidheid om een actieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Dit doen wij door samen te werken met de omgeving en maatschappelijk betrokken te zijn bij projecten in de leefwereld van onze leerlingen.

Uitstroomprofiel

Onze gegevens op scholenopdekaart.nl

De scholen vertellen op Scholen op de kaart hun verhaal bij cijfers die rechtstreeks van de overheid (DUO) komen en de Inspectie van het Onderwijs komen. U vindt hier informatie over onze school op het gebied van onze uitstroomresultaten, onderwijsopbrengsten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel.

Naar scholen op de kaart

Praktische Wetenswaardigheden

Schooltijden

Wij hanteren een continurooster voor alle leerlingen en dit zijn de schooltijden:
• Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 08.30 tot 14.15 uur.
• Woensdag van 08.30 tot 12.30 uur
Om 08.20 uur mogen de leerlingen naar de klas, om 08.30 uur gaan de buitendeuren dicht en beginnen de lessen. Uw kind moet dan ín de klas zijn.

Gym- en zwemrooster

Groep 1-2 heeft op dinsdag, woensdag en donderdag gym in de speelzaal van school. Groep 3-4 heeft om en om op maandagmiddag zwemles en iedere donderdagochtend gymles in de zaal aan de Albardastraat. Groep 5 t/m 8 heeft op maandag en vrijdag gymles in de gymzaal bij de Albardastraat.

Verjaardag vieren

Wanneer een kind jarig is (geweest), wordt dit uitgebreid gevierd in de klassen op een wijze die past bij de leeftijdsfase van het kind. Jonge leerlingen krijgen een muts of strik op. De leerlingen zitten in de kring en zingen verjaardagsliedjes. Het kind staat even in het middelpunt van de belangstelling. Natuurlijk willen de meeste leerlingen iets uitdelen op hun verjaardag, in de vorm van een gezonde, eetbare traktatie. Traktaties zijn de laatste jaren steeds groter, uitbundiger en ongezonder geworden; koek, snoep, chips, taart in allerlei variaties en allerlei kleine cadeautjes hierbij. De balans tussen een leuke doch gezonde traktatie is voor sommige ouders veelal een dilemma: een gezonde traktatie laten de kinderen staan, maar snoep e.d. mag niet van de school.

Bij het trakteren gelden de volgende afspraken:

• We vinden het vieren van de verjaardag belangrijk en ook dat kinderen leren dat dit zonder grote hoeveelheden suikers en extra’s kan. De school heeft een inspiratieboek voor traktaties
waarin de richtlijnen zijn beschreven;
• De traktatie moet eetbaar zijn, dus geen speelgoedjes of andere toegevoegde cadeautjes erbij
of ter vervanging;
• Traktaties met snoep of chips zijn niet toegestaan en worden dus ook niet uitgedeeld in de klas.
• De leerkracht krijgt dezelfde traktatie als de leerlingen, juist om te benadrukken dat zij zich niet willen onderscheiden van leerlingen op dit punt;
• Uw kind mag bij de oud-leerkracht, de leerkrachten van de bouw en de directie langsgaan met een traktatie. Het is niet de bedoeling dat leerlingen uit andere klassen een traktatie krijgen; ook broertjes en zusjes niet;
• Het is prettig dat u rekening houdt met leerlingen die bepaalde etenswaren niet mogen hebben. Informeer van tevoren bij de leerkracht welke leerlingen een dieet hebben.

 • DSC_0523_aang.webp
 • DSC_0189_aang.webp
 • DSC_0668_aang-1.webp
 • DSC_0211_aang.webp
 • DSC_0368_aang.webp
 • DSC_0409_aang.webp
 • DSC_0240_aang.webp
 • DSC_0334_aang.webp
 • DSC_0582_aang-1.webp
 • DSC_0335_aang.webp
 • DSC_0342_aang.webp
 • DSC_0405_aang.webp
 • DSC_0471_aang.webp
 • DSC_0626_aang-1.webp
 • DSC_0371_aang-1.webp
 • DSC_0392_aang.webp
 • DSC_0412_aang-1.webp
 • DSC_0437_aang.webp
 • DSC_0467_aang.webp
 • DSC_0686_aang.webp
 • DSC_0475_aang-1.webp
 • DSC_0579_aang.webp