Schoolplan

Het schoolplan is het beleidsdocument waarin de school aangeeft welke keuzes zij voor de schoolplanperiode 2016‐2020 heeft gemaakt. Het is opgesteld binnen de kaders van het strategisch beleidsplan van ons bestuur. Dit beleid is kort samengevat in hoofdstuk 1. Op basis daarvan zijn de specifieke doelen voor onze school bepaald, rekening houdend met de huidige stand van zaken van het onderwijs en de omgevingsfactoren die van invloed zijn op het functioneren van de school. Het schoolplan geeft aan het bestuur, het team en ouders duidelijkheid over wat de school wil bereiken met het onderwijs hoe dat praktisch wordt vorm gegeven.

Wij nodigen u graag uit om het schoolplan hier te downloaden en te lezen.

School ondersteuning profiel

Met ingang van één augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. De Dr. Maria Montessorischool is onderdeel van het samenwerkingsverband Unita. Het doel van het samenwerkingsverband is om iedere aangemelde leerling met specifieke onderwijs- en leerbehoeften een passende vorm van onderwijs op een school te kunnen bieden. Daarom maken naast basisscholen ook scholen voor speciaal (basis)onderwijs deel uit van dit verband.

Alle scholen onder Unita bieden basisondersteuning aan op het (minimale) niveau zoals dat wettelijk is vastgelegd. Daarnaast heeft onze school intern expertise op verschillende deelgebieden verworven die bovenop de wettelijke vereisten de basisondersteuning versterken en de school haar specifieke karakter geeft.

In dit schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft de Dr. Maria Montessorischool aan op welke manier zij haar leerlingen met speciale onderwijs- en leerbehoeften deze verplichte basisondersteuning biedt. Het profiel beschrijft waar de school intern expertise heeft opgebouwd bovenop de minimale basisondersteuning en ook waar grenzen ervaren worden. Het SOP beschrijft eveneens met welke externe ondersteuning deze grenzen verlegd worden.

Als de basisondersteuning niet toereikend is voor een leerling, kan er een beroep worden gedaan op extra ondersteuningsarrangementen die door Unita worden aangeboden. Deze arrangementen zijn vastgelegd in het ondersteuningsplan van Unita. Een keer in de vier jaar wordt zowel het SOP van de basisschool als het ondersteuningsplan van Unita vastgesteld. Dit schoolondersteuningsprofiel is opgesteld in samenwerking met het team. De MR heeft
hierover haar advies gegeven.

Vacatures

Leerkracht instroomgroep (WTF 1,0)

Full-time

Dr. Maria Montessorischool in Huizen is per 1 januari 2023 op zoek naar een inspirerende leerkracht voor de instroomgroep
Je bent betrokken en hebt zelfkennis. Samenwerken, zuiver communiceren en kritisch meedenken zijn jouw kenmerken. Het gedachtegoed van Maria Montessori is je bekend of is voor jou motivatie om je hierin te verdiepen. Je bent nieuwsgierig, leergierig en houdt van een goed (onderwijskundig) gesprek. Je wilt werken aan uitdagend onderwijs en gaat graag aan de slag met ons zelfsturende team. Verder beschik je over:

  • een afgeronde Pabo-opleiding, je bent les-bevoegd;
  • affiniteit en/of ervaring met het Montessori-onderwijs;
  • een Montessori-diploma of -certificaat is een pré.

Leerkracht groep 1-2 (WTF 0,8)

Part-time

Je bent betrokken en hebt zelfkennis. Samenwerken, zuiver communiceren en kritisch meedenken zijn jouw kenmerken. Het gedachtegoed van Maria Montessori is je bekend of is voor jou motivatie om je hierin te verdiepen. Je bent nieuwsgierig, leergierig en houdt van een goed (onderwijskundig) gesprek. Je wilt werken aan uitdagend onderwijs en gaat graag aan de slag met ons zelfsturende team. Verder beschik je over:

  • een afgeronde Pabo-opleiding, je bent les-bevoegd;
  • affiniteit en/of ervaring met het Montessori-onderwijs;
  • een Montessori-diploma of -certificaat is een pré.